Список використаної літератури

Список використаної літератури

Окуньков Л.А. Рощин В.А. Вето Президента: Научно-практ. пособие. –М.: Городець, Формула права, 1999. –352 с.

Шаповал В. Термін “більшість” і “вето” в конституційному праві // Вісник Конституційного Суду України. –2002. –№ 6. –С.44-54.

Закон України “Про внесення змін до Конституції України” від 8.12.2004 р., № 2222-IV // ВВР України. –2005. –№ 2. –Ст.44.Рішення Конституційного Суду України № 6-рп/2003 від 11 березня 2003 р. У справі за конституційним поданням 73 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) здійсненого Президентом України права вето стосовно прийнятого Верховною Радою України Закону України “Про внесення змін до статті 98 Конституції України” // Офіційний Вісник України. –2003. –№ 16. –Ст.710