лаб.раб.№1Кравченко А.В. ФФ 3-2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.С. КУЗНЕЦЯ

Кафедра статистики та

економічного прогнозування

Лабораторна робота №1

“Подання статистичних даних: графіки”

Виконала:

студентка фінансового

факультету 3 курсу 2 групи Кравченко Г.В.

Перевірив:

Викладач Гнатюк В.В.

Харків, 2014

Мета роботи – придбання навичок аналізу статистичних даних за допомогою графічного методу в пакеті MS Excel.

Завдання роботи – побудувати графіки на основі статистичних даних, ознайомитись з типами графіків в MS Excel, ознайомитись з можливостями «майстра діаграм».

Графіки або діаграми ‐ служать для відображення рядів числових даних у графічному форматі, зручному для осягнення великих обсягів даних і співвідношень між різними рядами даних.

Завдання 1. Побудувати кругову діаграму за даними структури зведеного бюджету України.

Створення діаграми в Excel починається із введення на аркуші числових даних для діаграми.

Рис.1. Дані для побудови діаграми

Для побудови діаграми вибираємо на панелі інструментів тип діаграми «Кругова»( вкладка Вставка, група Діаграми).

Рис.2. Кругова діаграма

Завдання 2. Побудуйте гістограму «Курс долара».

Для побудови гістограми вибираємо тип діаграми «Гістограма» у вкладці Вставка.

Рис.3. Гістограма «Курс долара»

Завдання 3. На основі даних доходів населення за регіонами України побудувати лінійний графік по рокам.

Побудуємо даний графік на основі наявного доходу населення Донецької області станом на 2009-2011 роки.

Рис.4. Лінійний графік.

Завдання 4. На основі даних індексу споживчих цін побудувати точковий графік за вибраним регіоном.

Для побудови даного графіка візьмемо дані індексу споживчих цін у Харківській області.

Рис. 5. Точковий графік

Завдання 5. Побудувати біржову діаграму.

Для побудови діаграми в меню Вставка вибираємо в групі Діаграми тип Біржова діаграма. Вибираємо тип діаграми « Курс відкриття, найвищий курс, найнижчий курс, курс закриття».

Рис.6. Біржова діаграма.