билеты 2 модуль

БІЛЕТ № 1

І ) Контрольні запитанная:

Хто вперше запропонував термін “екологія”?

Ернст Геккель у 1866 р.

Де утворюються ооцисти токсоплазми?

В епітелії тонкої кишки

Назвіть проміжних і остаточних хазяїв нанофієтозу.

Проміжний – черевоногі молюски; остаточні – людина, собаки, кішки, норки, борсуки; додатковий хазяїн – прісноводні риби

Які існують методи лабораторної діагностики ентеробіозу?

Овоскопія зішкрібка з перанальних складок; метод «липкої стрічки»; гельмінтоскопія фекалій, коли високий ступень інвазії.

Яка відмінність між ектопаразитом і ендопаразитом?

Ектопаразит паразитує на зовнішніх покривах організму; ендопаразит паразитує у внутрішньому середовищі організму.

Яке медичне значення мають ракоподібні?

Вони є переносниками збудників хвороб; зокрема вищі раки та краби є переносниками Paragonimus ringeri, а рачок циклоп може бути переносником Diphyllobothrium latum та Dracunculus medinensis

Назвіть отруйних для людини представників кишковопорожнинних.

Медуза ризостома (Rhizostoma pulmo), морська оса(Chirnoxes fleckeri), морська кропива(Chrysaora quinquecirrha), медуза хрестовичок(Gonionemus vertens), синофор фезалія(Physalia physalis), ціанея(Cyanea capillata), пелагія(Pelagia noctiluca)

У яких представників стьожкових червів яйця морфологічно однакові?

У Taeniarhychus saginatus (ціп’як неозброєний) та у Taenia solium (ціп’як озброєний).

У яких синантропних комах розвиток відбувається з неповним метаморфозом?

У тарганів, вошей, клопів.

Як називається захворювання збудником якого є Trypanosoma cruzi?

Хвороба Чагаса або американський трипаносомоз

ІІ ) Ситуаційна задача. Побудуйте піраміду біомаси озера, якщо суха маса на 1 м2 у продуцентів становить 100 г, у первинних консументів — 10, у вторинних консументів — 2 г.

Продуценти → Консументи І → Консументи ІІ (побудувати це пірамідою)

100г 10г 2г

БІЛЕТ № 2

І ) Контрольні запитання:

Перелічіть абіотичні екологічні фактори.

Температура, вода, атмосферний тиск, повітря, гравітація, елетромагнітне поле, сонячне світло, хімічний склад і агрегатний стан субстрату.

Які стадії розвитку токсоплазми можна виявити в організмі проміжного хазяїна?

Ендозоїти, псевдоцисти (гостра стадія), справжні цисти (хронічна стадія).

Де локалізуються збудники метагонімозу і нанофієтозу?

У людини – в тонкій кишці.

Личинки яких нематод активно проникають в організм людини?

Анкілостома(Ancylostoma duodenale), Некатор(Necator americanus), Вугриця кишкова(Strongiloides stercoralis)

Які типи паразитизму притаманні членистоногим?

Ектопаразити, постійні паразити людини та тимчасові паразити. Також можуть бути випадковими паразитами.

Яке медичне значення мають кліщі?

Тимчасові та постійні(коростяний свербун, залозник вугровий) паразити людини, переносники збудників енцефаліту, туляремії, омської лихоманки, кліщового поворотного тифу та кліщового висипного тифу.

Яких тварин називають пасивно-отруйними?

Пасивно-отруйні ті тварини, що не мають спеціальних пристосувань та органів для накопичення отрути та отруєння інших організмів. Наприклад, жаби дерево лази мають на шкірі токсичну речовину.

Яйця якого гельмінта мають діжкоподібну форму, товсту оболонку, світлі “пробочки” на полюсах?

Яйця волосоголовця людського (Trichocephalus trichiurus).

Хто з представників членистоногих є переносниками збудника чуми?

Блоха людська (Pulex irritans) та блоха щуряча (Xenopsylla cheopsis).

Як називається захворювання збудником якого є Plasmodium vivax?

Триденна малярія.

ІІ ) Ситуаційна задача. Побудуйте екологічну піраміду чисел помірної зони (влітку), якщо кількість особин на 1000 м2 становить: продуцентів — 1500, травоїдних тварин — 150 000, первинних хижаків — 100 000, кінцевих хижаків — 10. Назвіть представників різних рівнів живлення.

Яблуня Попелиця Сонечко Комахоїдні птахи.

БІЛЕТ № 3

І ) Контрольні запитання:

Що таке екологічна ніша?

Сукупність параметрів середовища, які характеризують місце виду в екосистемі.

Які шляхи зараження людини токсоплазмозом?

Через брудні руки, шерсть зараженої кішки, при вживанні брудних овочів, фруктів, при лаборанторних дослідженнях крові хворих, при вживанні в їжу погано обробленого термічно мяса заражених тварин.

Назвіть проміжних хазяїнів збудника клонорхозу.

Перший — молюск Bithynia, другий — риба родини коропових.

Вкажіть латинські назви нематод, яйця яких можуть поширюватися через брудні руки.

Ascaris lumbricoides, Trichocephalus trichiurus, Enterobius vermicularis,

Які функції виконує зовнішній покрив тіла членистоногих?

Захисний.

Чи властивий кліщам статевий диморфізм?

Так, самка і самець відрізняються розмірами, інколи зовнішнім виглядом

Яких тварин називають активно-отруйними?

Активно-отруйні ті тварини, що мають спеціальни утвори для отруєння інших організмів. Наприклад, змії, в них є мішечки для накопичення яду, залози для його вироблення та зуби для проколювання покривів жертви.

Для діагностики якого гельмінтозу роблять зскрібок з періанальних складок?

Для діагностики ентеробіозу, що викликаний гостриками(Enterobius vermicularis)

Що таке “чумний блок”?

«Чумний блок» — це скупчення чумних бактерій у шлунку блохи, що призводить до тимчасової непрохідності кишківника членистоногого.

Як називається захворювання збудником якого є Plasmodium ovale?

Малярія типу триденої (ovale-малярія).

ІІ ) Ситуаційна задача. За правилами екологічної піраміди визначте, скільки планктону потрібно з’їсти киту, щоб збільшити приріст своєї маси на 200 кг, враховуючи, що він харчується виключно планктоном.

За правилом екологічної піраміди, кожна наступна ланка в екологічній піраміді зменшується в десять разів, планктон є продуцентом і займає перше місце в цьому ланцюгу живлення. Тому киту треба з*їсти 2000 кг планктона для збільшення своєї маси на 200 кг.

БІЛЕТ № 4

І ) Контрольні запитання:

Що таке антропогенний фактор?

Антропогенні фактори – сукупність факторів оточующого середовища, що зумовлені випадковою або навмисною діяльностю людини за період її існування.

Хто є остаточним хазяїном токсоплазми?

Представники родини котячих.

Чи може людина заразитися опісторхозом від кішки?

Ні. Людина може заразитись опісторхозим при вживанні в їжу сирої або недостатньо обробленої термічно риби.

Які нетрансмісивні нематодози поширюються через комах?

Вухереріоз. Хоч Wuchereria bancrofti і переноситься комарами, але личинки, що є інвазивною стадією не проникають з укусом, а залишаються біля кусу і активно проникають в рану.

Для яких членистоногих характерний личинковий паразитизм?

Вольфартова муха, оводи

У чому полягає особиста профілактика укусів кліщів?

Носіння закритих комбінезонів у Тайзі, перевірка свого тіла на предмет кліщів після прогулянки лісом, використання репелентів.

Яке медичне значення має клоп Triatoma infestans?

Поцілунковий клоп є переносником хвороби Чагаса.

Яким чином людина може заразитись дракункульозом?

При випадковому заковтуванні з водою рачка циклопа, в якому є личинка ришти.

Чи отруйний для людини павук Latrodectus tredecimguttatus?

Так, каракут отруйний. Його отрута має нейротоксичну дію і вражає органи ЦНС.

Як називається захворювання збудником якого є сисун котячий?

Опісторхоз.

ІІ ) Ситуаційна задача. На скільки особин зменшиться чисельність популяції щук в озері (середня маса 5 кг), якщо маса фітопланктону, яким харчувалися коропи цього озера, зменшилася з 95 до 80 т?

1)Фітопланктон → Коропи → Щука

95 т 9,5т 950кг

2)Фітопланктон → Коропи → Щука

80т 8т 800кг

Різниця щук в масі = 950 – 800 = 150кг

Різниця в кількості – 150/5=30шт, отже кількість щук зменшиться на 30 особин

БІЛЕТ № 5

І ) Контрольні запитання:

Які ви можете навести приклади наземних природних екосистем?

Ліс, луки

Де в організмі людини локалізується піхвова трихомонада?

У жінок – в піхві, сечоводах, сечовому міхурі, бартолинових залозах, у чоловіків – в уретрі, сім’яних мішечках, простаті.

Чому опісторхоз вважають природно-осередковою хворобою?

Тому що осередки цього захворювання існують у природі і без участі людини. Цими осередками є всі організми, що вживають в їжу сиру заражену рибу. Людина може заразитись, потрапивши в такий природний осередок.

Які трансмісивні нематодози поширені в тропічних і субтропічних регіонах?

Лоалоз, онхоцеркоз, бругіоз.

Для яких членистоногих характерний імагінальний паразитизм?

Кліщі, блохи, воші, мошки, комари, сліпні, мокреці.

Як називають тимчасового хазяїна, на якому живляться кліщі?

Хазяїн-живитель(факультативний хазяїн)

Яке медичне значення має блощиця Cimex lectularius?

Постільний клоп(блощиця) не переносить збудників хвороб, проте слина блошиці містить отруйні речовини, що викликають біль і подразнення в місці укуси.

Що таке цистицерк?

Цистицерк – друга личинкова стадія розвитку(фіна) деяких стьожкових червів, під час якої один сколекс завернутий у невеликий заповнений рідиною міхурб розміром з горошину.

Які продукти життедіяльності бджіл застосовують в медицині?

Прополіс, отруту, мед, віск, маточне молочко, перга.

Як називається захворювання збудником якого є сисун ланцетоподібний?

Дикроцеліоз

ІІ ) Ситуаційна задача. Під час лабораторного дослідження фекалій пацієнта виявили кулясті клітини, які мали оболонку і два ядра, різні за розміром і формою. Чи є такі клітини сигналом для лікаря про наявність у пацієнта інвазійної хвороби?

Так, слід підозрювати балантидіаз.

БІЛЕТ № 6

І ) Контрольні запитання:

Які ви знаєте штучні екосистеми?

Агроценоз, акваріум, рибогосподарські ставки, парки, сквери, пасовища.

Які організми є природним резервуаром збудника вісцерального лейшманіозу?

Шакали, собаки, вовки.

Які є методи лабораторної діагностики парагонімозу?

Овоскопія харкотиння або фекалій. Серологічні ревкції на ранніх стадіях хвороби.

Якими нематодозами можна заразитися, вживаючи немиті овочі?

Аскаридозом, трихоцефальозом, некаторозом, стронгілоїдозом, анкілостомоз

Які кліщі є постійним паразитами людини?

Свербун коростяний, Sarcoptes scabiei та залозник вугровий, Demodex folliculorum є постійними паразитами людини, тому що вони живуть під шкірою, залозник також живе в оці і вони не міняють хазяїна.

Що таке трансоваріальна передача збудника хвороби?

Це передача збудника хвороби нащадкам шляхом проникнення його у яйцеклітину.

Які клопи є паразитами людини?

Поцілунковий клоп(Triatoma infestans) та постільний клоп(Cimex lectularius)

При яких трематодозах у людини може виникнути жовтяниця внаслідок закупорки жовчних проток?

Фасціольоз, опісторхоз, клонорхоз, дикроцеліоз

Для чого в медицині застосовують отруту медоносної бджоли?

Для виготовлення ліків, при апітерапії – для лікування артритів, радикуліту, ревматизму, тромбофлебіту.

Як називається захворювання збудником якого є сисун легеневий?

Парагонімоз

ІІ ) Ситуаційна задача. Під час планового медичного обстеження працівників їдальні середньої школи у фекаліях шеф-кухаря виявлено цисти амеб, що містять вісім ядер. Чи може цей працівник їдальні бути для учнів школи джерелом зараження на амебіаз?

Ні, тому що у хворого виявлена восьмиядерна циста амеби кишкової, Enatamoeba coli, вона не викликає ніякої патогенної дії.

БІЛЕТ № 7

І ) Контрольні запитання:

Які основні три групи організмів входять до складу будь-якої екосистеми?

Продуценти, консументи, редуценти

Як можна відрізнити цисту балантидія від цисти лямблії?

Зріла циста лямблії має 4 ядра, циста балантидію має лише 2 ядра. Балантидій – подвійна оболонка, лямблія — щільна оболонка.

Де локалізується Paragonimus ringeri в організмі остаточного хазяїна?

Легеневий сисун локалізується у дрібних бронхах. Також можливе позалегеневе розташування – у селезінці, печінці, головному мозку.

Для яких нематод не характерна міграція личинок в організмі людини?

Волосоголовець людський, гострик

Які відмінності між механічним та біологічним переносником?

Механічний переносник переносить збудників хвороб на своїх зовнішніх покривах.

Біологічні(специфічні) переносник – це ті організми, в організмі яких проходять певні стадії розвитку.

Які кліщі є переносниками тайгового енцефаліту?

Тайговий кліщ, Ixodes persulcatus.

Яке медичне значення мають блохи?

Переносники чуми і лепри, щурячого рикетсіозу.

Які розміри мають марити печінкового сисуна?

20-30мм

Для чого в медицині застосовують отруту гадюки?

Для діагностики та лікування хвороб, пов’язаних із порушенням згортання крові; знеболювальні та протизапальні засоби.

Як називається захворювання збудником якого є стьожак широкий?

Дифілоботріоз, тому що збудник захворювання – Diphyllobothrium latum.

ІІ ) Ситуаційна задача. До інфекційного відділення поступив хворий. Він скаржився на біль у шлунку, часті рідкі випорожнення з домішками слизу і крові. Під час лабораторного дослідження фекалій виявлено вегетативні форми амеб діаметром 30—40 мкм. Внутрішній вміст цитоплазми мав велику кількість фагоцитованих еритроцитів. Який вид амеб паразитує у хворого? Чи можна діагностувати в нього амебіаз?

Можна. Пацієнт хворий на дизентерійний амебіаз, тому що в нього виявлена forma magna. Вона може перейти у forma minuta, але на даний момент пацієнт є джерелом зараження інших людей. Треба негайно лікувати.

БІЛЕТ № 8

І ) Контрольні запитання:

Як називаються гетеротрофи, що споживають мертву органіку?

Сапротрофи або некрофаги

Якого представника класу джгутикових можна виявити в дуоденальному вмісті людини?

Лямблія, Lamblia intestinalis.

Яка стадія сисуна печінкового є інвазійною для людини?

Адолескарія

Для яких нематод характерна міграція личинок в організмі людини?

Ascaris lumbricoides, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Strongiloideus stercoralis, Dracunculus medinensis, Trichinella spiralis, філярії.

Які членистоногі можуть бути механічними переносниками збудників хвороб?

Таргани, мухи

Де локалізується збудник корости в організмі хазяїна?

Свербун коростяний, Sarcoptes scabiei, локалізується в епідермісі, переважно ті ділянки, де шкіра тонка і ніжна.

Який тип ротового апарату притаманний блохам?

Колючо-сисний ротовий апарат.

Які трематоди є роздільностатевими?

Шистосоми

Як називаються речовини, що нейтралізують отруту?

Антитоксична сироватка

Як називається захворювання збудником якого є ришта?

Дракункульоз, тому що збудник – Dracunculus medinensis.

ІІ ) Ситуаційна задача. У зимовий період за медичною консультацією до Києва приїхав хворий на лейшманіоз. Чи повинні лікарі ізолювати такого хворого? Чи може він бути джерелом зараження на лейшманіоз інших мешканців Києва?Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст